Partneri

Koordinator

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE FREIBURG / Sveučilište za obrazovanje Freiburg

Sveučilište za obrazovanje u Freiburgu ima 60 godina iskustva u obrazovnom istraživanju i međunarodnoj suradnji u obrazovanju nastavnika u području osnovnog i srednjeg obrazovanja. Uz studijske programe za nastavnike osnovnih i srednjih škola te europsko dvojezično obrazovanje nastavnika, postoji širok izbor BA i MA programa kao što su: obrazovanje odraslih, medijska tehnologija, zdravstveni odgoj ili psihologija obrazovanja, kao i doktorati i postdoktorati u obrazovanju.

Freiburg, Njemačka
Polis Chrysochous, Cipar

A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD / A.B. INSTITUT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA DOO

A.B. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT LTD / A.B. INSTITUT ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA D.O.O. je organizacija posvećena promicanju inovacija i jačanju poduzetničkog duha u svim aspektima gospodarstva, uključujući obrazovanje. Osnovan je s ciljem podrške poduzećima, kombinirajući upravljanje, savjetovanje, obuku tehnološkim alatima i najsuvremenijim aplikacijama.

THE SMILE OF THE CHILD / OSMIJEH DJETETA

The Smile of the Child / Osmijeh djeteta je jedna od najvećih nevladinih organizacija u Grčkoj koja djeluje u području zaštite djece, odnosno zlostavljane djece, nestale djece, djece sa zdravstvenim problemima i djece u riziku od siromaštva, kako u prevenciji tako i u liječenju. Tijekom 27 godina rada, ova organizacija uspjela je pozitivno utjecati na živote više od 1.900.000 djece i njihovih obitelji u Grčkoj. The Smile of the Child / Osmijeh djeteta trenutačno surađuje s više od 4.000 aktivnih volontera i 470 stručnih suradnika. Njihove prve aktivnosti i akcije za zaštitu i pomoć djeci žrtvama, kao i potencijalnim žrtvama zlostavljanja, zanemarivanja i bilo koje druge vrste rizika, uključuju izravnu društvenu intervenciju putem SOS linija, osiguranje sigurnog životnog okruženja te psihološku, medicinsku i materijalnu podršku, podizanje svijesti javnosti kroz informativne kampanje i preventivne programe u školama.

Atena, Grčka
Ankara, Turska

GAZI UNIVERSITY / SVEUČILIŠTE GAZI

Sveučilište Gazi je osnovano 1926. godine. Ime je dobilo po Gazi Mustafi Kemalu Atatürku a djeluje sa svojih 11 fakulteta, 5 visokoškolskih ustanova i 3 strukovne visoke škole. Sveučilište Gazi ima 3.500 akademskog i 3.000 neakademskog osoblja. Sveučilište Gazi nudi obrazovanje u širokom spektru studija kao što su obrazovanje, medicina, stomatologija, farmacija, zdravstvene znanosti, znanost, inženjerstvo, arhitektura, tehnologija, sportske i primijenjene znanosti. Sveučilište Gazi pruža obrazovanje za 45.000 studenata iz cijele zemlje, te 2.500 stranih studenata iz turskih republika, Kavkaza, Europe, Bliskog istoka, Afrike, Amerike i zemalja Dalekog istoka.

UDRUGA ECHO

Udruga ECHO je neprofitna, nevladina organizacija osnovana s ciljem: promicanja civilnog društva i zaštite ljudskih prava, posebice djece i mladih; podizanja svijesti kod djece i mladih promicanjem vrijednosti društva jednakih mogućnosti za sve građane, posebice promicanjem ravnopravnosti spolova; afirmacije prava osoba s invaliditetom i njihove integracije u društvo te suzbijanja svih oblika nasilja, posebice rodnog zasnovanog nasilja i svih oblika društvene isključenosti, diskriminacije i stereotipa; pružanja medijskih usluga i elektroničkih publikacija.

Zagreb, Hrvatska
Cagliari, Italija

TDM 2000 ODV

TDM 2000 je neovisna neprofitna organizacija koja koordinira mlade ljude koji su voljni surađivati u volonterskom sektoru, podržavajući ih u razvoju njihovih osobnih i profesionalnih vještina kroz iskustveno učenje i neformalno obrazovanje. Glavna područja interesa ove organizacije su: politika za mlade, poduzetništvo, ljudska prava, demokracija, interkulturalno učenje, aktivno građanstvo, neformalno obrazovanje, međunarodna suradnja, lokalni razvoj i migracije. Sve aktivnosti koje TDM 2000 provodi osmišljavaju, planiraju i realiziraju mladi.

European Learning Center

European Learning Center je tvrtka posvećena nereguliranoj obuci i obrazovanju. Ima više od 30 godina iskustva u sektoru, pokrivajući potrebe regije. ELC je od početka obrazovna organizacija koja od uprave centra, voditelja studija, nastavnika, mentora, administrativnog osoblja i zaposlenika stoji na usluzi studentima kako bi jamčila kvalitetnu nastavu, sa stručnjacima za svaki predmet i personaliziranom pažnju za svakog učenika.

Ubrique, Spain