Stručno savjetovanje

učenika i nastavnika osnovnih škola o suglasnosti

header

Ciljna skupina

Nastavnici osnovnih škola i stručni djelatnici u obrazovanju
Učenici i djeca od 8 do 12 godina
Obitelji učenika i djece od 8 do 12 godina

Opis projekta

Projekt Message Consent ima za cilj pružiti nastavnicima osnovnih škola vještine učenja o suglasnosti kod učenika i djece, koristeći inovativne metode usmjerene na djecu te interaktivne nastavne planove koji promiču zdrave društvene interakcije i ravnopravnost spolova. Projekt također ima za cilj spriječiti rodno uvjetovano nasilje i promicati mentalno zdravlje djece i nastavnika, stvaranjem prostora za diskusije koje podupiru i štite djecu od vršnjačkog nasilja u školama.

Ciljevi

Ciljevi projekta Message Consent su:
1
Nastava jednostavna za korištenje

Razvijte jednostavne i učinkovite alate za podučavanje koji mogu pomoći nastavnicima i roditeljima da osnovnoškolce podučavaju o suglasnosti kao životnoj vještini.

 

2
Spriječiti rodno nasilje

Spriječite rodno uvjetovano nasilje promicanjem ranog obrazovanja koje dječake i djevojčice uči poštovati osobne granice, razumjeti vlastite želje i želje drugih te prakticirati poštovanje u svim odnosima.

Izgradite jaču
zajednicu