ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλη τη χρήση του δικτυακού τόπου https://messageconsent.eu/ και όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται στον δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού. Ο δικτυακός τόπος ανήκει και λειτουργεί από το A.B. Institute of Entrepreneurship Development LTD (AB iED). Ο Ιστότοπος προσφέρεται με την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε χωρίς τροποποίηση όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου του Message Consent) και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτόν τον Ιστότοπο από την κοινοπραξία του έργου.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.”

Επισκέπτες Ιστότοπου

Όπως οι περισσότεροι χειριστές ιστότοπων, το Message Consent συλλέγει πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης του είδους που συνήθως διαθέτουν τα προγράμματα περιήγησης ιστού και οι διακομιστές, όπως ο τύπος προγράμματος περιήγησης, η γλωσσική προτίμηση, ο ιστότοπος παραπομπής και η ημερομηνία και η ώρα κάθε αιτήματος επισκέπτη. Ο σκοπός του Message Consent της συλλογής δεδομένων μη προσωπικής ταυτοποίησης είναι να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες του Message Consent χρησιμοποιούν τον ιστότοπό του, καθώς και την αναφορά διάδοσης του έργου.

Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες του Message Consent επιλέγουν να αλληλεπιδράσουν με το Message Consent με τρόπους που απαιτούν το Message Consent να συλλέξει πληροφορίες ταυτοποίησης. Ο όγκος και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει το iED (διαχειριστής του ιστότοπου Message Consent) εξαρτάται με την φύση της αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στην πλατφόρμα να δώσουν στοιχεία όπως το Όνομα και το email τους. Το Message Consent συλλέγει τέτοιες πληροφορίες μόνο για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού προγράμματος. Το Message Consent δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από αυτές που περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παρέχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την προειδοποίηση ότι μπορεί να τους αποτρέψει από την συμμετοχή σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Συγκεντρωτικά Στατιστικά

Το iED μπορεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την συμπεριφορά των επισκεπτών στον ιστότοπο και για τις αναφορές διάδοσης σχετικά με το έργο. Ωστόσο, η iED δεν αποκαλύπτει στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης εκτός από τα όσα περιγράφονται παρακάτω.

Συμβατό με το GDPR

Εάν έχετε την υποψία ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο ή ότι υπάρχει παραβίαση των όρων που περιγράφονται παραπάνω, τότε σας συνιστούμε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο projects@ied.eu με το Όνομα, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και τον λόγο της καταγγελίας για παραβίαση του κανονισμού GDPR.