Καθοδήγηση Μαθητών Δημοτικού και Εκπαιδευτικών σχετικά με την Συναίνεση

header

Ομάδα Στοχος

Εκπαιδευτικοί δημοτικού και επαγγελματίες της εκπαίδευσης
Μαθητές/ μαθήτριες και παιδιά ηλικίας 8-12 χρονών
Οικογένειες μαθητών/ μαθητριών και παιδιών ηλικίας 8-12 χρονών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο Message Consent έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου με δεξιότητες διδασκαλίας της συναίνεσης, χρησιμοποιώντας καινοτόμες παιδοκεντρικές μεθόδους και διαδραστικά σχέδια μαθημάτων που προωθούν τις υγιείς κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την ισότητα των φύλων. Το έργο στοχεύει επίσης στην πρόληψη της έμφυλης βίας και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας υποστηρικτικούς χώρους συζήτησης που προστατεύουν από τον εκφοβισμό στα σχολεία.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι του έργου Message Consent είναι:
1
Εύκοληχρήση της διδασκαλίας

Ανάπτυξη απλών και αποτελεσματικών εργαλειών διδασκαλίας τα οποία θα βοηθήσουν τους καθηγητές και τους γονείς να διδάξουν την συναίνεση σε μαθητές δημοτικού ως μία δεξιότητα ζωής.

2
Πρόληψητης έμφυλης βίας

Πρόληψη της έμφυλης βίας προωθώντας την πρώιμη εκπαίδευση η οποία θα διδάξει σε νεαρά αγόρια και κορίτσια να σέβονται τα προσωπικά όρια, κατανοώντας τις δικές τους προσωπικές επιθυμίες και τις επιθμίες των άλλων, εξασκώντας τον σεβασμό σε όλες τις αλληλεπιδράσεις τους.

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ