ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

activities
1

Ο ΟΔΗΓΟΣ MESSAGE CONSENT ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Οδηγός Message Consent είναι ένα πρακτικό μεθοδολογικό εργαλείο σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς δημοτικού σχολείου. Παρέχει σαφείς ορισμούς για την συναίνεση ως δεξιότητα ζωής και συμπεριλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές για την διδασκαλία του αμοιβαίου σεβασμού, της επικοινωνίας, της διαχείρισης συγκρούσεων και του καθορισμού ορίων. Επιπλέον, χρησιμοποιεί την Εκπαίδευση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να διδάξει τους μαθητές για το πως να ζητούν και να λάβουν την άδεια από τους άλλους και να πως εξασκήσουν την συναίνεση σε όλες τις αλληλεπιδράσεις τους. Ο οδηγός περιλαμβάει εφτά πλάνα βιωματικών μαθημάτων, το κάθε ένα προσαρμoσμένο για μαθητές των ηλικιών 8-12, με τις κατάλληλες οδηγίες, μεθόδους, εργαλεία και συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ MESSAGE CONSENT ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο ψηφιακός κόμβος μάθησης Message Consent είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου και των επαγγελματιών της εκπαίδευσης στη διδασκαλία της συναίνεσης ως δεξιότητα ζωής, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και με επίκεντρο το παιδί. Ο κόμβος φιλοξενεί διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες και χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία micro-learning , η οποία είναι κατάλληλη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, καθώς απλοποιεί τις πολύπλοκες έννοιες για τους μικρούς μαθητές.

 

2
3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ: ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το αποτέλεσμα αυτό εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού σχολείου και τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση πρακτικών εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διδασκαλία της συναίνεσης ως δεξιότητας ζωής στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών. Βασίζεται στην ανάπτυξη του Οδηγού Message Consent για εκπαιδευτικούς, των σχεδίων μαθημάτων βιωματικής εκπαίδευσης και του ψηφιακού κόμβου μάθησης Message Consent με διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες. Μέσω αυτών των προσπαθειών, το πακέτο εργασίας επιδιώκει να προωθήσει τους γενικούς στόχους του έργου.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

1ο Ενημερωτικό Δελτίο

Υλικό Διάδοσης

Leaflet
Infographic