ETKİNLİKLER

activities
1

ÖĞRETMENLER İÇİN MESSAGE CONSENT REHBERİ VE DENEYİMSEL ÖĞRENME DERS PLANLARI

Message Consent Rehberi, ilkokul öğretmenleri için tasarlanmış pratik bir metodolojik araçtır. Bir yaşam becerisi olarak rızanın net tanımlarını sunar ve karşılıklı saygı, iletişim, çatışma yönetimi ve sınır belirlemeyi öğretmek için en iyi uygulamaları içerir. Ayrıca, öğrencilere nasıl izin isteyeceklerini ve alacaklarını ve tüm etkileşimlerde rızayı nasıl uygulayacaklarını öğretmek için İnsan Hakları Eğitimini (İHE) kullanır. Rehberde, her biri 8-12 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış yedi deneysel ders planı ve eğitimciler için uygun yönergeler, yöntemler, araçlar ve ipuçları yer almaktadır.

MESSAGE CONSENT DİJİTAL ÖĞRENME MERKEZİ VE İNTERAKTİF EĞİTİM MODÜLLERİ

Message Consent Dijital Öğrenme Merkezi, ilkokul öğretmenlerinin ve eğitim uzmanlarının insan hakları temelli ve çocuk merkezli bir yaklaşım kullanarak rızayı bir yaşam becerisi olarak öğretme becerilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsayıcı bir çevrimiçi öğrenme ortamıdır. Etkileşimli eğitim modüllerine ev sahipliği yapan merkez, karmaşık kavramları genç öğrenciler için basitleştirdiği için hem öğretmenler hem de öğrenciler için uygun olan mikro-öğrenme metodolojisini kullanmaktadır.

2
3

ÖĞRETMENLER İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ: BİR DİZİ YEREL ÇALIŞTAY VE ULUSLARARASI LTTA

Bu sonuç, ilkokul öğretmenlerini ve eğitim uzmanlarını insan hakları eğitimi uygulamalarını ve rızayı bir yaşam becerisi olarak normal müfredata entegre etmeye teşvik etmektedir. Öğretmenler için Message Consent Rehberi, Deneyimsel Öğrenme Ders Planları ve İnteraktif Eğitim Modüllerini içeren Message Consent Dijital Öğrenme Merkezi'nin geliştirilmesine dayanmaktadır. Bu çabalar aracılığıyla iş paketi, projenin genel hedeflerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

NEWSLETTERS

1st Newsletter

Dissemination Material

Leaflet
Infographic