İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE ÖĞRETMENLERİNE RIZA KONUSUNDA MENTORLUK

header

HEDEF GRUP

İlkokul öğretmenleri ve eğitim alanındaki profesyoneller
8-12 yaş arası öğrenciler ve çocuklar
8-12 yaş arası öğrencilerin ve çocukların aileleri

PROJE TANIMI

Message Consent projesi, sağlıklı sosyal etkileşimleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden yenilikçi çocuk merkezli yöntemler ve etkileşimli ders planları kullanarak ilkokul eğitimcilerini rıza öğretme becerileriyle donatmayı amaçlamaktadır. Proje aynı zamanda okullarda zorbalığa karşı koruma sağlayan destekleyici tartışma alanları yaratarak cinsiyete dayalı şiddeti önlemeyi ve çocukların ve öğretmenlerin ruh sağlığını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

AMAÇLAR

Message Consent projesinin amaçları:
1
Kullanımı kolay öğretim

Eğitimcilerin ve ebeveynlerin ilköğretim öğrencilerine rızayı bir yaşam becerisi olarak öğretmelerine yardımcı olabilecek basit ve etkili öğretim araçları geliştirmek.

2
Toplumsal cinsiyet şiddetinin önlenmesi

Genç erkek ve kızlara kişisel sınırlara saygı göstermeyi, kendi arzularını ve başkalarının arzularını anlamayı ve tüm etkileşimlerde saygılı olmayı öğreten erken eğitimi teşvik ederek toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlenmesi

DAHA GÜÇLÜ
BİR TOPLUM
İNŞA EDİN